g+

Bygglovshandlingar

Nedan följer processen när bygglov-och bygglovsritningar är klara och det är dags att rita upp bygglovshandlingar för det tänkta huset. Dessa redovisar husets tekniska egenskapskrav.

Bygglovshandlingar

När bygglovet är klart ska bygglovshandlingar tas fram som redovisar alla byggnadens tekniska egenskapskrav. Även detta regleras i PBL (plan- och bygglagen) samt BBR ( Boverkets byggregler). Arkitekt ska redovisa måttsatta ritningar i plan och sektion. Stomkompletteringar som dörrar, fönster, kök, trappor, balkonger och övrig fast inredning. Detaljutformning av alla synliga detaljer som är viktiga för husets design. Rumsbeskrivning med valda ytskikt och kompletteringar. För projektering av konstruktion, VVS och El samarbetar Arkitektrådet med kunniga underkonsulter.

För oss var det viktigt att byggarna skulle se alla detaljer i bygghandlingarna, Arkitektrådet lyckades över förväntan

Huset blev precis som vi tänkt oss, stort tack till alla inblandade

Bygghandlingarna lyckades förmedla det personliga hus vi ville skapa genom att alla detaljer förstorades i större skala