g+

Certifierad sakkunnig tillgänglighet enligt TIL 2

Inom Arkitektrådet finns certifierad personal inom sakkunnig tillgänglighet, kontoret projekterar samt skriver utlåtanden med lagen som grund.

Certifierad sakkunnig tillgänglighet

Enligt PBL (plan-och bygglagen) måste alla hus vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Arkitektrådet projekterar alla hus redan från början med denna lag i åtanke. I många fall kräver kommunen att en certifierad sakkunnig tillgänglighet skriver ett utlåtande om att det projekterade huset uppfyller alla krav som ställs. Vi har därför denna kompetens inom kontoret för att direkt kunna erbjuda denna tjänst då så erfordras.