g+
Kategorier:
Visa artikelregistret
Artiklar efter månad:

Många som går i nybyggnationstankar undrar hur processen går till och vilka regler som gäller. Nedan har vi sammanfattat det viktigaste att tänka på när man bygger nytt hus.

Att tänka på när man bygger nytt hus

Många som går i nybyggnationstankar undrar hur processen går till och vilka regler som gäller. Nedan har vi sammanfattat det viktigaste att tänka på när man bygger nytt hus.

Hustomt och mark

De flesta tomter är reglerade i byggrätt genom en detaljplan. Detaljplanen styr var på tomten huset får ligga, hur stor byggyta huset upptar på marken, antal våningar och byggnadshöjd. Som lekman kan det vara svårt att tolka alla bestämmelser i detaljplanen, rekommendationen är att ni kontaktar bygglovsenheten på kommunen, eller anlitar en rutinerad arkitekt för tolkning.

Skisser och bygglovsritningar

När tomtköpet är klart och ni förstått vad som är möjligt att bygga på tomten, så börjar det roliga skissandet på vad ni vill bygga. Börja med att sammanfatta de behov och krav som styr planeringen. Det är ju antal rum, rummens placering, kök, matplats och vardagsrum i öppet samband, eller mera slutet, tvättstuga, teknikrum m.m. Hur placerar man huset på tomten med hänsyn till sol och utsikt, vilken stil vill ni ha på huset och slutligen hur stort hus räcker er budget till? För inspiration kan ni söka i VillaVisions bibliotek villaskisser. När ni själva sammanfattat vad ni vill ha så är det lämpligt att anlita en professionell arkitekt som kan förädla och renodla dom tankar ni har. Tillsammans med er arkitekt jobbar ni fram en bygglovsritning där man måste klara alla krav i detaljplan samt alla krav i BBR (Boverkets byggregler). Bland annat måste entréplan vara tillgängligt för personer med funktionshinder. När ni sedan söker bygglov ska ni samtidigt anmäla vem som ska vara er kontrollansvarige (KA). Enligt PBL (plan och bygglagen) måste ni anlita en certifierad KA. Se Boverket.se Enligt PBL ska kommun hantera er ansökan på högst 10 veckor, om ansökan är komplett. Beroende på arbetsbelastning och om det finns avvikelser eller andra brister i ansökan kan hanteringen ta längre tid. Grannar har också möjlighet att överklaga, som gör att bygglovet kan fördröjas ytterligare.

Upphandling och byggnation

Parallellt med att bygglovet behandlas bör ni börja med upphandling av husbyggare. Upprätta då en kravspecifikation som utöver bygglovsritningen styr innehållet och utseendet på detaljer och inredning. Även här kan det vara bra att ta hjälp av er arkitekt. Om det finns detaljer som inte framgår av bygglovsritning, men som är viktigt för husets stil och karaktär, så bör ni be er arkitekt rita dessa viktiga detaljer i större skala. Skicka sedan förfrågan till så många som möjligt för att få det mest fördelaktiga erbjudandet. På landningssidan husbyggare finns byggföretag och hustillverkare som alla kan lämna fast pris på arkitektritade villor. När ni hittat det företag som ni vill ska bygga er villa så måste ni få ett ”startbesked” från kommun för att få börja bygga. Detta startbesked får man först efter att ni haft ett tekniskt samråd på kommun, där ni presenterar alla handlingar som har krävts av er i bygglovsbeslutet. Här hjälper er den kontrollansvarige med ”kontrollplan” som är ett styrdokument för alla inblandades ansvar gentemot gällande lagar och förordningar. Projektering för konstruktion, vatten och avlopp, ventilation och el ska också redovisas på detta samråd. Ni måste också teckna en ”färdigställandegaranti” på byggföretaget. Alla inblandade i byggnationen ska ha en ”egenkontroll” för sitt eget arbete. Dessa egenkontroller sammanställs sedan av KA och ska verifieras av hen vid ”slutsamråd” som hålls på byggplats tillsammans med kommun. Om allt då är enligt kontrollplan så får ni slutbesked och kan ta huset i bruk.

Spara husritningar med Pinterest

Tveka inte att använda denna funktion för att samla och sortera inspirationsmaterial från Villavision

Ett snabbt och enkelt redskap för att spara husritningar ni fastnar för i vårt arkiv över villaskisser är att spara dem med hjälp av Pinterest webbläsarknapp. Ni laddar enkelt ner pluginet här. En Pinterest-ikon kommer då att skapas i er valda webbläsare och synas högst upp. Därefter är det bara att hålla muspekaren över en bild ni vill spara i ert Pinterest-album och klicka ”Pin it” enligt nedan bild.

Spara husritningar med Pinterest

Intervju med arkitekt Peo Oskarsson

Vad är din bakgrund?

Jag arbetade som byggnadsingenjör på 70-talet inom småhusindustrin i Småland. Kände att det ändå var arkitekt jag ville bli, så började därför på Chalmers 1978. Efter examen jobbade jag två år som anställd, men startade 1984 eget. Företaget Arkitektrådet AB jobbar med alla typer av projekt, men villaprojektering har sedan början av 90-talet varit det vi sysslat mest med. Har själv producerat tusentals med skisser som vi nu lägger upp delar av på VillaVision som inspiration.

Ritat av arkitekt Peo Oskarsson, Arkitektrådet. Foto Devis Bionaz.

Ritat av arkitekt Peo Oskarsson, Arkitektrådet. Foto Devis Bionaz.

Hur fungerar samarbetet mellan villakund och arkitekt?

Vi brukar bjuda in nya kunder för ett första möte på vårt kontor, där vi går igenom villaprojektet i princip och förklarar hur vi jobbar och vad vi som arkitekter kan hjälpa dem med. Arkitektkontor arbetar på olika sätt, men vi på Arkitektrådet kan hjälpa till med allt från skiss till inflyttningsklart hus. Vi börjar med enkla skisser efter kundens önskelista, som vi antingen gör manuellt, eller så startar vi direkt med digitala skisser om kunden redan har hittat en grundidé att utgå från. Dessa skisser bearbetas sedan fram till färdiga bygglovshandlingar.

Under tiden som bygglovsprocessen pågår, kan vi hjälpa till med att göra ett upphandlingsunderlag som sedan skickas till husbyggare som vill lämna fast pris på byggnationen i sin helhet. När byggnationen ska igång måste man ha en kontrollansvarig som hjälper huskunden med all dokumentation och ser till så att alla lagar och förordningar efterföljs. Jag har ett sådant certifikat och hjälper gärna till med detta, på egenritade hus eller hus som andra arkitekter ritat. Utöver bygglovshandlingar behövs det också oftast göras arbetshandlingar och detaljritningar så att husbyggaren utför allt enligt den vision som kunden uttryckt. Vi på Arkitektrådet gör även dessa handlingar, och kan även genom underkonsulter ta fram alla tekniska ritningar som krävs. Det är konstruktionsritningar, handlingar för ventilation, vatten, avlopp, energi och el. De flesta hustillverkare och byggföretag har med dessa handlingar i sitt totalpris, men i vissa fall kan det vara bättre att ta fram även dessa handlingar som en del av förfrågningsunderlaget, för att få ett säkrare totalpris utan reservationer eller överraskningar under tiden man bygger.

När ni väljer arkitekt så ska ni i första hand inte förhandla om lägsta pris, utan i stället fråga vad ni får för de pengar ni lägger

Vad är ditt bästa råd till alla som ska bygga ny villa?

Viktigast av allt är att kontrollera vad man får bygga på den tomt som man hittar och vill bosätta sig på. I princip alla tomter är detaljplanelagda och har en mängd regler som måste följas för att få bygglov. Det är regleringar på placering, höjd, antal våningar och ibland även färg och form. Ta därför kontakt innan ni köper tomten med en arkitekt som hjälper er tolka bestämmelserna. Vi på Arkitektrådet har utvecklat ett koncept vi kallar för ”Arkitektskolan” där vi kan ta emot en eller flera familjer på kvällstid för en totalgenomgång av allt man måste tänka på. Detta bör man göra redan innan man hittat sin drömtomt, så man är förberedd och inte gör en investering som man sedan får ångra bittert, då det visar sig att man inte alls kan genomföra det man tänkt sig från början.

Vad kostar det att anlita en arkitekt?

Frågan är vanlig, men jag tycker att man istället ska fråga sig vad man tjänar på att anlita en professionell arkitekt. Byggkostnaden för en villa idag varierar mellan 20.000:- till 30.000:- per kvadratmeter. Om arkitekten då kan hjälpa er med att göra en effektiv planlösning som tar bort 5 kvm som inte behövs så har ni som huskund tjänat på att anlita arkitekt. Om den arkitekt ni anlitar inte tar hänsyn till den budget ni har utan gör en onödigt komplicerad konstruktiv lösning, kan det vara en väldigt kostsam affär att anlita arkitekt. Vi på Arkitektrådet lämnar alltid budgetpris på varje del vi blir anlitade för att hjälpa till med. Vi ger också råd under pågående projektering om hur man kan reducera byggkostnaderna genom att göra de rätta valen. Jag brukar säga att det är billigare att göra ändringar på papper än att göra det när man väl bygger. När ni väljer arkitekt så ska ni i första hand inte förhandla om lägsta pris, utan i stället fråga vad ni får för de pengar ni lägger på att få fram den optimala lösningen som passar er familj i just det aktuella fallet. En noggrant genomförd projektering, upphandling och planering kan tjäna in hundratusentals kronor vid byggnationen. Motsatsen kan bli ödesdiger och påverka resten av livet för de inblandade.

Varför samarbete med VillaVision?

Eftersom jag under de senaste 30 åren samlat på mig så mycket erfarenhet och skisser på genomförda och icke genomförda villor vill jag att allt detta arbete inte bara så småningom ska försvinna. Hoppas därför att vi genom VillaVision kan föra vidare så mycket som möjligt av detta arbete till hela marknaden. Det är också till hjälp för mig själv och våra andra medarbetare när vi ska leta efter inspiration till nya kunder. När en kund beskriver sina önskemål om stil, storlek osv. har jag tidigare oftast snabbt fått upp en bild i mitt eget huvud om projekt jag ritat, men hur hittar jag det? Nu har vi genom vårt sorteringssystem under ”Villaskisser” fått ett utmärkt instrument att hitta referensprojekt. Alla som besöker VillaVision kan också enkelt hitta referensprojekt, samtidigt som de kan hitta rekommenderade arkitekter och husbyggare, på den plats där de vill förverkliga sitt drömboende.